Çalışma Grubu 2: Enerji Verimliliği

Enerjinin verimli kullanılması maliyeti azalttığı gibi ekonomik büyümenin CO2  emisyonundan ayrılmasına da olanak tanır. Bu nedenle CO2  emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar. Verimlilik kazanımları için, akıllı konseptler ve devletin, iş dünyasının ve özel kişilerin binalara, altyapıya ve üretim tesislerine yatırımı sürdürmesi gereklidir. Çalışma grubu, araçların ve destek mekanizmalarının enerji verimliliğine nasıl daha fazla yatırım teşvik edebileceğini araştırır.

Çalışma grubunun temel konuları şunlardır:

  • Enerji Verimliliği Fonu ve ilgili araçlar
  • Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) Pazarının Geliştirilmesi
  • Kamu ve özel sektörde Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) pilot projeler

Uzmanlarımız

Ersoy Metin

Ersoy Metin

Eş Başkan WG 2
Proje Destek Dairesi Başkanı (EVÇED)
ETKB

emetin(at)enerji.gov.tr

Steffen Joest

Steffen Joest

Eş Başkan WG 2
Sanayi, Hareketlilik ve Enerji Verimliliği Başkanı
dena

Steffen.Joest(at)dena.de

EN