Çalışma Grubu 3: Enerji Altyapısı ve Sektör Bağlantısı

Başarılı şekilde entegre olmuş bir enerji dönüşümü, tüm sektörleri birbirine bağlar. Bunu mümkün kılabilmek için, enerji sistemi ve altyapısının geliştirilmesi gerekir. Bunun içerisinde örnek olarak enerji sisteminin depolama sistemleriyle esnekliğinin artırılması veya talep-tarafında bir esneklik oluşturulması, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının sisteme entegre edilmesi ve bunların yanında da sektörler arasındaki bağlantı olarak da hidrojen vardır.

Deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, her iki ülkedeki enerji sistemlerinin başarılı şekilde dönüştürülmesine katkıda bulunacaktır. Alman ve Avrupa hidrojen stratejileri de ülkeler arasındaki yakın işbirliği için fırsatlar sunmaktadır.

Çalışma grubunun temel konuları şunlardır:

  • Şebeke Esneklik Opsiyonları/Enerji Depolama Sistemleri
  • Sektör bağlantısı: E-Mobilite ve Şebeke Entegrasyonu
  • Yeşil Hidrojen

Çalışma grubunun yayınları

Bildir

E-Mobilite Altyapısının Planlanması ve İşletilmesine İlişkin El Kitabı

PDF’yi indir
Bildir

Flexibility for the Turkish and German Electricity Grids

PDF’yi indir
Bildir

German Experiences with Large Scale Batteries

PDF’yi indir

Uzmanlarımız

Dr. Fazıl Kaytez

Dr. Fazıl Kaytez

Eş Başkan WG 3
Enerji Politikaları ve Teknolojileri Daire Başkanı
ETKB

fkaytez(at)enerji.gov.tr

Philipp Heilmaier

Philipp Heilmaier

Eş Başkan WG 3
Enerji Arzının Geleceği Bölüm Başkanı
dena

Philipp.Heilmaier(at)dena.de

EN