Veriler ve Rakamlar

Nüfus

Türkiye ve Almanya’nın nüfusu hemen hemen aynı büyüklüktedir 

Türkiye
83.6
million
Almanya
83.1
million

2020; Source: Turkey: TUIK; Germany: destatis

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı

Yenilenebilir elektrik üretimi başarılı enerji dönüşümünün bir ayağıdır. Türkiye ve Almanya’nın toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerji üretiminin payı hâlihazırda yüksektir ve her iki ülkede de bu pay artmaktadır. Türkiye’de, hidroelektrik enerjisi en önemli yenilenebilir enerji kaynağı iken Almanya’da en önemli kaynak rüzgâr enerjisidir.

Türkiye
42 %
Almanya
45 %

2020, Source: Turkey: Anadolu ; Germany: AGEE-Stat

Toplam nihai enerji tüketimi

KarboKarbon salınımını azaltmak adına nihai enerji tüketiminin azaltılması önem taşır. Enerji tüketimi ekonomik kalkınma ile bağlantılı olsa da enerji verimliliğinin artırılması ile kısmenayrışabilir.

Türkiye
102.961
ktoe
Türkiye
222.678
ktoe

2018; Source: Turkey, Germany: IEA

CO2 – emisyonu

Verimliliğin artırılması ve yenilenebilir kaynakların payının artması, ekonomik büyümenin CO2  emisyonuna olan bağlılığının ortadan kalkmasına katkıda bulunur. Almanya’daki CO2  emisyon miktarı Türkiye’dekinden daha yüksek olup azalma eğilimindeyken, Türkiye’nin emisyon miktarı daha az olmasına rağmen ekonomik kalkınmasına paralel olarak artmaktadır. Enerji dönüşümü karbon emisyonunda artış olmaksızın ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için bir fırsat sunmaktadır.

Türkiye
4.5
Kişi başına t
Türkiye
0.4
kg / 2015 US $
Almanya
7.9
Kişi başına t
Almanya
0.2
kg / 2015 US $

2019; Source: Turkey, Germany: IEA

EN