Türk-Alman Enerji Ortaklığı

Türk-Alman Enerji Ortaklığı, enerji dönüşümünün desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için Türkiye ile Almanya arasındaki bağları güçlendirmektedir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, esneklik ve enerji piyasalarının geliştirilmesi sera gazı emisyonunun azaltılması için elzemdir.

Kanun koyucular, iş dünyası, bilim camiası ve sivil toplum arasında bilgi paylaşımı amacıyla, enerji sisteminin dönüşümü için paydaşlar ve fikirlerin bir araya geleceği bir forum oluşturmaktayız.

Veriler ve Rakamlar

Nüfus

Türkiye ve Almanya’nın nüfusu hemen hemen aynı büyüklüktedir.

Türkiye
85.279
milyon
2022
Almanya
84.432
milyon
2022

2023; Source: Türkiye: TUIK; Germany: destatis

 

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı

Yenilenebilir elektrik üretimi başarılı enerji dönüşümünün bir ayağıdır. Türkiye ve Almanya’nın toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerji üretiminin payı hâlihazırda yüksektir ve her iki ülkede de bu pay artmaktadır. Türkiye’de, hidroelektrik enerjisi en önemli yenilenebilir enerji kaynağı iken Almanya’da en önemli kaynak rüzgâr enerjisidir.

Türkiye
42.5 %
Almanya
46.2 %

2022, Source; Turkey: Shura; 2023, Germany: AGEE-Stat

 

Toplam nihai enerji tüketimi

KarboKarbon salınımını azaltmak adına nihai enerji tüketiminin azaltılması önem taşır. Enerji tüketimi ekonomik kalkınma ile bağlantılı olsa da enerji verimliliğinin artırılması ile kısmen ayrışabilir.

Türkiye
155.569
ktoe
Almanya
269.55
ktoe

2022, Source: Türkiye, Germany: EnerData

CO2 – emisyonu

Verimliliğin artırılması ve yenilenebilir kaynakların payının artması, ekonomik büyümenin CO2  emisyonuna olan bağlılığının ortadan kalkmasına katkıda bulunur. Almanya’daki CO2  emisyon miktarı Türkiye’dekinden daha yüksek olup azalma eğilimindeyken, Türkiye’nin emisyon miktarı daha az olmasına rağmen ekonomik kalkınmasına paralel olarak artmaktadır. Enerji dönüşümü karbon emisyonunda artış olmaksızın ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için bir fırsat sunmaktadır.

Türkiye
4.4
Kişi başına t 2022
Türkiye
0.3
kg / 2015 US $ 2022
Almanya
7.2
Kişi başına t 2022
Almanya
0.2
kg / 2015 US $ 2022

2022; Source;Türkiye; IEA 2022; Source;Türkiye; IEA Germany: IEA

Enerji Ortaklığı Hakkında

shutterstock: Melih Polat

2012’den bu yana, Türk-Alman Enerji Forumu kanun koyucular, iş dünyası, bilim camiası ve sivil toplum arasındaki bilgi paylaşımını desteklemekte ve enerji sisteminin dönüşümüne destek olmak için insanları ve fikirleri bir araya getirmektedir. Bu işbirliği, 2018 yılından sonra daha da yoğunlaşmış olup günümüzde beş çalışma grubunu içinde barındırmaktadır.

 

Daha fazla oku

Etkinlikler

27 Ekim 2023

5. Türk-Alman Enerji Forumu

Türk-Alman Enerji Forumu, Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın merkezi diyalog platformudur. Forum, Türkiye ve Almanya'da enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne doğru dönüşümünü değerlendirmek üzere siyaset, iş dünyası, bilim ve sivil toplumdan paydaşları bir araya getirmektedir.

11 Ekim 2022

4. Türk-Alman Enerji Forumu

Türk-Alman Enerji Forumu, Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın merkezi diyalog platformudur. Forum, Türkiye ve Almanya'da enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne doğru dönüşümünü değerlendirmek üzere siyaset, iş dünyası, bilim ve sivil toplumdan paydaşları bir araya getirmektedir.

08 Haziran 2022

Tanıtım Etkinliği: E-Mobilite Altyapısının Planlanması ve İşletilmesine İlişkin El Kitabı

Elektrikli araçların sayısı arttıkça, elektrik şebekelerindeki yükün de artması beklenmektedir. Bu, hem şebeke planlaması hem de şebeke işletimi için yeni yöntemler gerektirmesi nedeniyle  dağıtım sistemi operatörleri için zorlu bir görevdir. Tanıtım etkinliği ile, Elektrikli Araçları entegre etmek için en iyi uygulama örneklerini ve yönergelerini özetleyen bir el kitabı sunulacaktır.

24 Mayıs 2022

H2Global Bilgilendirme Etkinliği

Alman Federal Hükümeti tarafından kurulan H2 Global finansman programı, küresel olarak yeşil hidrojen projelerini desteklemeyi hedefliyor. Bilgi etkinliği, finansman programına ve koşullarına genel bir bakış sunmaktadır.

02 Haziran 2021

3. Türk-Alman Enerji Forumu

Türkiye ve Almanya'daki enerji sisteminin dönüşümünü müzakere etmek ve daha fazla işbirliği fırsatını değerlendirmek üzere 2 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu, siyaset, sanayi, bilim ve sivil toplum alanlarından 450 paydaşı bir araya getirdi.

26 Ekim 2018

2. Türk-Alman Enerji Forumu

Türk-Alman Enerji Forumu'nun ikincisi 26 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Her iki ülkenin enerji bakanları tarafından imzalanan Niyet Mektubu ile Almanya ve Türkiye'de enerji ve enerji sisteminin dönüşümü konularında daha yakın bir işbirliği başlatıldı.

Etkinlik bulunamadı

Beş çalışma grubu

Çalışma Grubu 1: Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji üretiminin artırılması enerji dönüşümündeki temel görevdir. İklim nötr olabilmek için, enerji üretiminin neredeyse tamamı son noktada yenilenebilir kaynaklardan elde edilecektir. Türkiye ve Almanya’nın kendi sistemleri içerisinde yenilenebilir elektrik enerji üretiminin payı hâlihazırda yüksek olmakla beraber daha da yükselebilmesi için önemli bir potansiyele sahiptirler. Türkiye’de özellikle güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik enerji koşulları caziptir.

Shutterstock: Nikolai Link

Çalışma Grubu 2: Enerji Verimliliği

Enerjinin verimli kullanılması maliyeti azalttığı gibi ekonomik büyümenin CO2  emisyonundan ayrılmasına da olanak tanır. Bu nedenle CO2  emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar. Verimlilik kazanımları için, akıllı konseptler ve devletin, iş dünyasının ve özel kişilerin binalara, altyapıya ve üretim tesislerine yatırımı sürdürmesi gereklidir. Çalışma grubu, araçların ve destek mekanizmalarının enerji verimliliğine nasıl daha fazla yatırım teşvik edebileceğini araştırır.

Shutterstock: Anton Starikov

Çalışma Grubu 3: Enerji Altyapısı ve Sektör Bağlantısı

Başarılı şekilde entegre olmuş bir enerji dönüşümü, tüm sektörleri birbirine bağlar. Bunu mümkün kılabilmek için, enerji sistemi ve altyapısının geliştirilmesi gerekir. Bunun içerisinde örnek olarak enerji sisteminin depolama sistemleriyle esnekliğinin artırılması veya talep-tarafında bir esneklik oluşturulması, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının sisteme entegre edilmesi ve bunların yanında da sektörler arasındaki bağlantı olarak da hidrojen vardır.

Shutterstock: Engineer Story

Çalışma Grubu 4: Elektrik ve Gaz Piyasaları Mevzuatı

Enerji piyasaları, kaynakları etkili biçimde tahsis eder ve arz ve talebin verimli biçimde buluşmasına katkıda bulunur. Piyasa tasarımının ve mevzuatın, piyasanın verimliliği ve yatırım kararları üzerinde önemli bir etkisi vardır. İyi bir piyasa tasarımı, çok sayıdaki küçük üretim tesisinin entegrasyonuna, düşük fiyatların oluşmasına ve arz güvenliğine katkıda bulunur. İlgili yurt içi piyasaların daha iyi anlaşılması sayesinde her iki ülkedeki işletmeler iş fırsatlarını daha iyi tespit edebilecektir.

Shutterstock: Narudom_Chaisuwon

Çalışma Grubu 5: Mevcut Termik Santrallerin Esnekliği

Elektrikte arz ve talebin her daim dengede olması gerektiği için, çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki artış enerji sisteminin esnek olmasını zorunlu kılar. Mevcut termik santraller esneklik için önemli bir kaynak teşkil eder. Bu nedenle, bu santrallerin esnek işletilmesi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme verimli biçimde entegrasyonu için anahtar niteliğindedir.  

Shutterstock: Suwin
Etkinlik bulunamadı

Sizler için yapabileceklerimiz

[Translate to tr:] Illustration of two people in dialogue in a green environment

Siyasi Diyalogun Desteklenmesi

Türk-Alman Enerji Ortaklığı enerji konularında üst düzey hükümetler arası diyalogu desteklemektedir. Üst düzey toplantılar düzenlemekte ve bu toplantılara aracılık etmekteyiz. Almanya ve Türkiye’deki kurumlar arasındaki paylaşımı organize ediyoruz.

[Translate to tr:] Illustration of 2 people at a desk, talking with chat symbols above their heads

En İyi Uygulamaların Paylaşılmasını Teşvik Etme

İki tarafın da birbirlerinden öğrenmesi Alman-Türk Enerji Ortaklığı için anahtar niteliğindedir. Uzman heyetler düzenliyor ve onlara eşlik ediyoruz. Hepsi, zaten var olanın teşvik edilmesi için: en iyi uygulamalar olan Çalıştaylar ve iş başı eğitimleri düzenliyoruz.

[Translate to tr:] Three people standing in a red/brown environment with palm trees

İş dünyası ile Siyaseti Buluşturmak

Siyaset ve iş dünyası arasında köprüler kuruyor, karar alıcılara erişimi kolaylaştırıyor ve ortak ülkelerde pozisyonunuzun duyulmasına yardımcı oluyoruz.

[Translate to tr:] Illustration of a man and a woman with camera and microphone on the left conducting an interview with a man and a woman on the right.

Enerji Dönüşüm İletişimini Pekiştirmek

Açık iletişim anlamayı kolaylaştırır. Enerji Ortaklığının iletişimini gerçekleştiriyoruz.

Medya Öğeleri

Bildir

Support Mechanisms for International Hydrogen Projects by the German Government

PDF’yi indir
Bildir

E-Mobilite Altyapısının Planlanması ve İşletilmesine İlişkin El Kitabı

PDF’yi indir
Bildir

Flexibility for the Turkish and German Electricity Grids

PDF’yi indir
Bildir

German Experiences with Large Scale Batteries

PDF’yi indir

Taraflar

Bir (…) Girişimi

Alman Federal Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı (BMWK)

www.bmwk.de

21. yüzyılın ana eğilimleri - küreselleşme, dijitalleşme, demografik değişim, AB'nin gelişimi, iklim değişikliği ve enerji geçişi - Alman iş dünyasının üstesinden gelmesi gereken önemli zorluklardır. Bunları başarılı bir şekilde ele almak için sosyal piyasa ekonomimizin geleceğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu, Federal Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı için kapsamlı bir görevdir.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

https://www.enerji.gov.tr/

Bakanlık enerji ve tabii kaynakları en verimli ve çevre bilincine sahip şekilde kullanmak suretiyle enerji ve tabii kaynaklar alanında güvenilir bir gelecek yaratır ve milli refaha katkıda bulunur.

Uygulayan

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

https://www.dena.de/

dena, Almanya'nın enerji verimliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve akıllı enerji sistemleri için uzmanlık merkezidir. “Uygulamalı Enerji Dönüşümü Ajansı” olarak, dena enerji ve iklim politika hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunur. dena çözümler geliştirir ve hem ulusal hem de uluslar arası alanda onları uygulamaya koyar.

Alman Yurtdışı Ticaret Odaları (AHK’lar)

https://www.dtr-ihk.de/

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Alman Yurtdışı Ticaret Odalarının bir parçası olup, 92 ülkede 140 merkezde deneyimlerini, irtibatlarını ve hizmetlerini Alman ve yabancı şirketlere sunmaktadır. AHK Türkiye 1994 yılında kurulmuş ve 900’den fazla üye şirketin uluslalarası faaliyetlerini desteklemektedir.

…ile işbirliği içerisinde

Bundesnetzagentur (Federal Network Agency)

www.bundesnetzagentur.de

Bundesnetzagentur (Federal Elektrik, Gaz, Telekomünikasyon, Posta ve Demiryolu Ağı Ajansı), Federal Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığının işlerinin kapsamına giren müstakil bir yüksek federal düzenleme kuruluşudur.

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

www.epdk.gov.tr

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarının düzenlenmesi ve izlenmesinden sorumlu özerk bir tüzel kişiliktir

VGB PowerTech e.V.

www.vgbe.energy/vgbe/

VGB, uluslar arası enerji tesisi operatörleri teknik birliğidir. Üyeleri, dünyanın dört bir yanında enerji üretimi, ısıtma ve soğutmanın yanı sıra enerji depolama ve sektör bağlantısı tesislerini işletmektedir.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

https://www.euas.gov.tr/

EÜAŞ, kamu yararı gözeterek güvenli, sürekli, yüksek kaliteli, verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu elektrik enerjisi üretmek ve satmak amacı ile karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde Türkiye’de kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

EN